//////

Architektura to sztuka, budownictwo to inżynieria a nieruchomości to handel

Sztuka ma różne oblicza. Sztuka użytkowa jest tą najbardziej praktyczną ze sztuk i najbliższą, najbardziej codzienną. Architektura jest jednocześnie i nauką i sztuką. Sztuką projektowania, konstruowania budynków czy w ogóle wszelkich budowli w przestrzeniu. Architektura to także organizowanie przestrzeni wokół człowieka. Jako taka jest niezwykle istotną sztuką, ponieważ towarzyszy człowiekowi stale i na każdym kroku. Jednak projekty architektoniczne, żeby stały się czymś realnym i rzeczywiście zaistniały w przestrzeni potrzebują budownictwa, czyli inżynierii. Budownictwo to sztuka wznoszenia budowli. To bardzo praktyczna dziedzina i jest też oczywiście nauka o tej nazwie. Z budownictwa korzysta się także przy remontach i renowacjach. Wznoszenie bezpiecznych i wygodnych obiektów to zadanie wymagające. Gotowe obiekty, oddane ludziom w użytkowanie stają się nieruchomościami. Nieruchomości podlegają prawom rynku, podażowi, popytowi. Cena nieruchomości miedzy innymi wynika z jakości architektury i wykonanej przez budowniczych pracy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!