//////

MIĘDZY EUFRATEM A TYGRYSEM

W poprzednim rozdziale była mowa o osadach obronnych budo­wanych przez wspólnoty pierwotne już od VII tysiąclecia p.n.e. Wśród najstarszych przykładów nie znalazły się osady z południowego Międzyrzecza. A jednak najstarsza cywilizacja ukształtowała się właśnie tu. Jak to się stało, że kolebką pierwszych w dziejach państw była południowa Mezopotamia, zaludniona prawdopodobnie w V tysiącleciu p.n.e., a więc w czasie, kiedy na północy, w Anatolii, a zwłaszcza w Palestynie, liczne osady otoczone murami obronnymi, niekiedy zabudową przypominające nawet miasta? Wprawdzie wyjaśnienie tego zja­wiska nadal pozostaje hipotezą, ma ona jednak wiele cech prawdopodobieństwa. Istotnie, najwcześniejsze osady mezopotamskie powstały nad górnym i środkowym biegiem Eufratu i Tygrysu, już w VII i VI tysiącleciu p.n.e. Południe — z gorącym klimatem, ubogą roślinnością, malarycznymi bagniskami utworzonymi przez rozlewiska obu wielkich rzek — dopóty odstraszało osadników, ‘dopóki nie .nauczyli się oni ujarzmiać surowej przyrody: nawad­niać popękaną od spiekoty, skorupę ziemi, osuszać tereny podmokłe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!