//////

NURAGHI, CRANNOGI, PALAFITY

Przez długie wieki, a nawet tysiąclecia wiele ludów żyło w wa­runkach prymitywnych, podczas gdy inne tworzyły potężne, wy­soko rozwinięte cywilizacje. Od epoki brązu na obszarze niemal całej Europy ustala się ostatecznie osiadły tryb życia. Gospodar­ka rolno-hodowlana (myślistwo czy rybołówstwo długo jeszcze odgrywać będą ważną rolę), a następnie coraz częstsze kontakty (nie zawsze pokojowe) z wysoko rozwiniętymi państwami dopro­wadzą w ciągu kilku tysięcy lat do względnego wyrównania się poziomu cywilizacyjnego w całej Europie. Tymczasem warto jed­nak pozostać jeszcze w czasach prahistorycznych i zwrócić uwagę na nie omówione dotąd formy budownictwa obronnego społe­czeństw pierwotnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!