//////

OSADY POŁOŻONE W GŁĘBI KONTYNENTU

Bardziej ożywione kontakty ze światem śródziemnomorskim od pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e. dają się zauważyć także, w systemie fortyfikacji osad położonych w głębi kontynentu. Przykładem są nie tylko wspomniane typy umocnień w kultu­rach cmenótarzysk popielnicowych. Pojawiają się grody ob­ronne — osady otoczone mocnymi fortyfikacjami, spełniające obok funkcji obronnych zapewne także funkcje ośrodkw poli­tycznych i administracyjnych w wyraźnie już rozwarstwionych klasowo społeczeństwach plemiennych. Gród obronny w południo- woniemieckiej miejscowości Heuneburg nad górnym biegiem Du­naju otoczono w VI w. p.n.e. murem z regularnymi, prostokątny­mi „bastionami”, wzniesionym już częściowo z cegły wypalanej, na kamiennym fundamencie. Stosowanie cegły, w dodatku wy­palanej, do budowy umocnień poza Basenem Śródziemnomorskim nie było jeszcze zjawiskiem powszechnym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!