//////

POTRZEBA BUDOWNICTWA OBRONNEGO

Urodzajna kraina dała początek najstarszej cywilizacji, ale prawie jednocześnie stworzyła zarzewie wojny. Ta z kolei zro­dziła ‚potrzebę budownictwa obronnego. Oprócz murów otaczają­cych miasta wznoszono warowne siedziby sumeryjskich władców, a bywało, że i świątynie były fortyfikowane. Pałace królewskie mieściły się, jak już wspomniano, w obrębie miast i wraz z mu­rami miejskimi stanowiły jednolity system fortyfikacyjny. Z cza­sów do połowy III tysiąclecia p.n.e. zachowało się niewiele śladów takich obwarowań. Stosunkowo dobrze zrekonstruowany jest na przykład plan pałacu królewskiego w Kisz. Jego pomieszczenia, grupowały się wokół czworobocznego podwórza, od zewnątrz zaś przylegały do masywnego muru obronnego. Podobne umocnienia miała, siedziba władcy w Uruk, dziś jednak są już one trudne do zrekonstruowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!