//////

ROZBUDOWA I UPIĘKSZENIE

Podupadłe z końcem II tysiąclecia p.n.e. Kałach rozbudował, upiększył i obwarował na nowo król Assurnasirapli II (ok. 883— ok. 859), przenosząc tu nawet stolicę kraju. Najpotężniejszą wa­rownią jednak stało się Kałach za jego następcy, Sałmanassara III (ok. 858— ok. 824). Nawet pałac tego króla, zbudowany w obrę­bie cytadeli, przypominał nie rezydencję, lecz olbrzymie koszary. Na wielkich dziedzińcach wewnętrznych odbywały się zapewne przeglądy wojsk. Do pomieszczeń władcy przylegały magazyny, skarbce na łupy wojenne, arsenały. Odkrywcy ruin pałacu nie bez słuszności nazwali go fortem Sałmanassara. Podobny charak­ter miały obwarowania miasta Kar-Salmanassar, nad górnym Eufratem, wcześniejszej stolicy (o nazwie Borsippa; dziś Birs Nimrud w Iraku) jednego z aramejskich państewek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!