//////

SYSTEM UMOCNIEŃ NEOLITYCZNYCH

W sycylijskiej miejscowości Stentinello obszar około 200X180 m odgradzał rów wykuty w wa­piennej skale. Większe rozmiary miały osady koło Matery i w Paso di Corvo w Apulii na południu Włoch. Tę ostatnią ota­czały dwa pierścienie rowów, zamykających owalną przestrzeń o wymiarach około 730X450 m. Rowy otaczały tu ponadto nie­duże grupki domów rozmieszczonych wewnątrz pierścieni rowów głównych. Ten system umocnień neolitycznych, z pierwszej poło­wy III tysiąclecia p.n.e., występował też w osadach w Peu Ri­chard i Les Matignons w północno-zachodniej Francji. W Anglii w tym samym czasie istniały osady fortyfikowane ziemnymi wa­łami i rowami. Niektóre z nich służyły być może tylko do zamy­kania bydła i użytkowane były okresowo, inne, jak na przykład w miejscowości Windmill-Hill, stanowiły osady obronne zamiesz­kiwane przez ludność zajmującą się głównie rolnictwem i ho­dowlą.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!