//////

W KRAJU FARAONÓW

Dziś na ogół uważa się, że cywilizacja Egiptu ukształtowała się o kilka stuleci później niż cywilizacja Mezopotamii. Tak czy ina­czej, obydwie były — według dzisiejszego stanu badań — naj­starszymi wysoko rozwiniętymi kulturami świata. O ilą jednak po wielkich budowlach Sumerów, Akadów, Asyryjczyków i Chal­dejczyków zachowały się zaledwie nikłe ślady, o tyle monumen­talne budowle egipskie w wielu przypadkach przetrwały do dziś w dość dobrym stanie. Stało się tak z przyczyn całkiem oczy­wistych. Podstawowym materiałem budowlanym ludów starożyt­nej Mezopotamii była suszona cegła mułowa — nietrwała, kru­sząca się i rozmywająca pod wpływem warunków atmosferycz­nych. Wylewy Tygrysu i Eufratu oraz częste obfite deszcze w porze zimowej walnie przyczyniały się do niszczenia tych „glinianych” murów, obsuwania się, zamieniania w gigantyczne sztuczne wzgórza.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

error: Content is protected !!